Που να απευθυνθώ για να λάβω βοήθεια

ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ ΓΙΑ ΝΑ ΛΑΒΩ ΒΟΗΘΕΙΑ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ)

Mετά από απόφαση που δημοσιεύτηκε στις 3 Μαίου 2018 στην Εφημερίδα της  Κυβερνήσεως, οι Τομείς Ψυχικής Υγείας (Τ.Ο.Ψ.Υ) που έχουν θεσπιστεί προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών που χρήζουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας έχουν τροποποιηθεί σε σχέση με ότι ίσχυε παλιότερα. Πλέον συστήνονται επτά (7) από τους έντεκα (11) Τομείς Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Ο.Ψ.Υ.) στο Νομό Αττικής και ορίζονται οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας που εντάσσονται
σε αυτούς αντίστοιχα. Ο Τομέας Ψυχικής Υγείας Τ.Ο.Ψ.Υ  στον οποίον υπαγόμαστε είναι ο 5ος Τ.Ο.Ψ.Υ Αττικής  και περιλαμβάνει τους Δήμους Αχαρνών, Κηφισιάς, Λυκόβρυσης-Πεύκης, Αμαρουσίου, Ν. Ηρακλείου,Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου.

 

Παρακάτω θα βρείτε τις  Μονάδες Ψυχικής Υγείας που εντάσσονται στον εν λόγω Τομέα Ψυχικής Υγείας στις οποίες μπορείτε να απευθυνθείτε προκειμένου να ζητήσετε/λάβετε υπηρεσίες ψυχικής υγείας, ανάλογα με την περίσταση την οποία αντιμετωπίζετε.

Νοσηλευτικές υπηρεσίες σε Ψυχιατρικούς Τομείς και που αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:
1. Ψυχιατρικός Τομέας του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ».
2. Μονάδα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία
Φλέμινγκ».
3. 8ο Τμήμα Εισαγωγών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
4. Τμήμα Οξέων και Μέσης «Σύγγρειο» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».

Υπηρεσίες Εξωνοσοκομειακής περίθαλψης

 1. Κέντρο Κοινοτικής Ψυχικής Υγιεινής Ζωγράφου Ε.Κ.Π.Α. Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς
  «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
 2. Νοσοκομείο Ημέρας Ε.Κ.Π.Α. Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
 3. Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο-Αμαλία Φλέμινγκ».
 4. Εξωτερικά Ιατρεία του Γενικού Ογκολογικού Νοσοκομείου Κηφισιάς «Οι Άγιοι Ανάργυροι».
 5. Εξωτερικά Ιατρεία 8ου Τμήματος Εισαγωγών του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
 6. Εξωτερικά Ιατρεία Τμήματος «Σύγγρειο» του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».
 7. Εξωτερικά Ιατρεία της Πολυκλινικής Ολυμπιακού Χωριού.
 8. Κέντρο Ημέρας Αμαρουσίου, του φορέα «Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας».
 9. Κέντρο Ημέρας για ασθενείς με Άνοια, στο Δήμο Αμαρουσίου, του Φορέα «Εταιρεία Νόσου Alzheimer και
  συναφών διαταραχών Αθηνών».
 10. Κέντρο Ημέρας «Γαλήνη», του φορέα «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».
 11. Ψυχιατρικές Υπηρεσίες Π.Φ.Υ.

Δομές Ν.Π.Δ.Δ. – Μονάδες ΨυχοκοινωνικήςΑποκατάστασης

 1. Ξενώνας ΑΡΜΟΝΙΑ στην Αγία Παρασκευή, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
 2. Ξενώνας ΚΑΛΛΙΣΤΗ στο Χαλάνδρι, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
 3. Οικοτροφείο ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στην Νεάπολη, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
 4. Οικοτροφείο ΕΡΜΗΣ στο Ν. Ηράκλειο, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
 5. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Φιλικής Εταιρείας, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
 6. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Δήμητρος 19 του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
 7. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Ιουστινιανού 8, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δαφνί».
 8. Προστατευμένο Διαμέρισμα στην οδό Θεσσαλονίκης 22, στη Νίκαια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου
  Αττικής «Δαφνί».
 9. Ενδονοσοκομειακός Ξενώνας 16 ατόμ16 ατόμων του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».
  Τεύχος Β’ 1512/03.05.2018 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16503
 10. Προστατευμένο Διαμέρισμα 3ου ορόφου στην οδό Κωλέττη 17, στα Εξάρχεια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομεί-
  ου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».
 11. Προστατευμένο Διαμέρισμα 4ου ορόφου στην οδό Κωλέττη 17, στα Εξάρχεια, του Ψυχιατρικού Νοσοκομεί-
  ου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».
 12. Πατέλειο στο Ν. Ψυχικό, του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής «Δρομοκαΐτειο».
 13. Ξενώνας Βραχείας Νοσηλείας «ΦΛΥΕΥΣ», του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία
  Φλέμινγκ».

Ν.Π.Ι.Δ.- Μονάδες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης

 1. Οικοτροφείο «Εστία», για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές, του
  Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «ΗΠΙΟΝΗ».
 2. Οικοτροφείο «Αλκυονίς», για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές,
  του Φορέα «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού».
 3. Οικοτροφείο «Καλυψώ», για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές,
  του Φορέα «Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού».
 4. Οικοτροφείο Α΄ «Θάλπος ΙΙ», για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές δια-
  ταραχές, του Φορέα Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Κοινωνικής Μέριμνας «ΑΘΗΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
 5. Οικοτροφείο Λυκόβρυσης (πρώην Οικοτροφείου «Η Ζωή»), για άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, του φορέα
  Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
 6. Προστατευμένο Διαμέρισμα Αττικής (Λυκόβρυση),του φορέα Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυ-
  χικής Υγείας.
 7. Οικοτροφείο «Γαλήνη Α΄» για 15 άτομα με βαριά νοητική υστέρηση και δευτερογενείς ψυχικές διαταραχές,
  του Φορέα «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ».

Κοι.Σ.Π.Ε.

Κοι.Σ.Π.Ε. 5ου Τ.Ο.Ψ.Υ. Αττικής «ΗΛΙΟΤΡΟΠΙΟ».

Ιδιωτικές Κλινικές

 1. Ψυχιατρική Κλινική «Παναγία η Γρηγορούσα» – Καρασγουλιάμος Π. Α.Ε., στο Ν.Ηράκλειο.
 2. Ψυχιατρική Κλινική «Άγιος Γεράσιμος»- Αντ. Λυράκος και Σία Ε.Π.Ε. Αχαρναί.
 3. Ψυχιατρική Κλινική Χαρ.Ν.Σινούρη Α.Ε., στην Κηφισιά.
 4. Ψυχιατρική Κλινική «Ο Άγιος Γεώργιος», Μονοπρoσωπη Ε.Π.Ε., στο Διόνυσο
Τι είναι οι Τομεακές Επιτροπές Ψυχικής Υγείας ΤΕΨΥ - Ν.4461 (2017)
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

 • Ειδική Επιτροπή Ελέγχου Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Ψυχικές Διαταραχές Υπουργείου Υγείας-Τομέας Ψυχικής Υγείας http://www.moh.gov.gr/