ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
ΒΟΡΕΙΟ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟ !!
ΕΛΑ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Η ψυχική υγεία, μας αφορά όλους. 1 στους 4 ανθρώπους θα βιώσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας κάποια στιγμή της ζωής του. Η πολύ-επίπεδη οικονομική κρίση, καθιστά τον άνθρωπο ακόμα πιο ευάλωτο στην εμφάνιση μιας ψυχικής διαταραχής.

Η επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών επηρεάζει το άτομο σε προσωπικό, οικογενειακό αλλά και ευρύτερα συλλογικό επίπεδο

Συχνά, η δυσκολία να μιλήσει κανείς για την ψυχική διαταραχή από την οποία πάσχει εκείνος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του, αποτελεί το δυσκολότερο μέρος της ασθένειας. Οδηγεί στην απώλεια των κοινωνικών δεσμών, στην απομόνωση και στην άρνηση της βοήθειας με αποτέλεσμα την χρονιοποίηση των συμπτωμάτων.

Ο ΣΟΦΨΥ ΒΑ Αττικής, είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που αποτελείται από α) οικογένειες με μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας β) άτομα που νοσούν από κάποια ψυχική διαταραχή και γ) εθελοντές-φίλους που επιθυμούν να συμβάλλουν στην βελτίωση του τοπίου της ψυχικής υγείας.

Έχει ως σκοπό  να ξεκινήσει και να διευρύνει το διάλογο για την ψυχική υγεία και την ψυχική ασθένεια στην περιοχή δράσης του.
Βασική επιδίωξη του είναι να ανοίξει την  πόρτα για τη ζωή, που κλείσανε πίσω τους όσοι ήρθαν αντιμέτωποι με την δύσκολη πραγματικότητα της ασθένειας.

Μέσα από την αλληλοβοήθεια,  υποστήριξη, ενημέρωση, εκπαίδευση και κοινωνικοποίηση των μελών του καθώς και τη  διεκδίκηση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών και των οικογενειών τους, εργάζεται συλλογικά, και βρίσκει διεξόδους  έτσι ώστε να  ενταχθούν ομαλά οι ψυχικά ασθενείς στην κοινότητα,  χωρίς διακρίσεις και στιγματισμούς, πιάνοντας το νήμα της ζωής από εκεί που το άφησαν.

Η αγκαλιά του ΣΟΦΨΥ  παραμένει ανοιχτή σε κάθε πολίτη της ΒΑ Αττικής. Σας περιμένουμε!

Σκοπός και Έργο

Οι κυριότεροι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η αλληλοϋποστήριξη των μελών του.
 • Η διεκδίκηση της υποστήριξης των οικογενειών που κάποιο μέλος τους πάσχει από ψυχική ασθένεια και η δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο.
 • Η οργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής της ψυχικής υγείας.
 • Επιδίωξη δραστηριοτήτων προαγωγής της ψυχικής υγείας.
 • Η επιδίωξη, με κάθε μέσο, της βελτίωσης των συνθηκών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα και η ενίσχυση του αποϊδρυματισμού.
 • Η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του.
 • Η διεκδίκηση της υποστήριξης και της ενίσχυσης του σκοπού του από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.
 • Η υποστήριξη ερευνών στον τομέα της ψυχικής υγείας.
 • Η ενημέρωση τοθ κοινού για τον αστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας.
 • Η ψυχολογική στήριξη και δημιουργία κλίματος εξωστρέφειας των μελών μέσω κοινωνικοποίησης, κοινών δραστηριοτήτων, εκδρομών κ.α.
 • Η δημιουργία χώρου συναντήσεων, χώρου βιβλιοθήκης και κέντρου ενημέρωσης για αδέρφια ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας.

Για να επιτευχθούν αυτοί οι σκοποί, ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ.:

 • Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια.
 • Οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις και συνέδρια.
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχους συλλόγους στο εσωτερικό και το εξωτερικό.
 • Συντονίζει δραστηριότητες αλληλοβοήθειας των μελών του.
 • Οργανώνει ψυχοεκπαιδευτικές ομάδες οικογενειών όπου μπορεί κανείς να πάρει πληροφορίες για την ψυχική ασθένεια και να μάθει να την αντιμετωπίζει αποτελεσματικά.
 • Οργανώνει ομάδες αυτοβοήθειας και υποστήριξης των οικογενειών.
 • Συμβάλλει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών του.

Η ΨΥΧΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΘΕΡΑΠΕΥΤΗ
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ!

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης 2013 ­- 2020

 1. Η επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών επηρεάζει το άτομο σε προσωπικό, οικογενειακό αλλά και ευρύτερα συλλογικό επίπεδο.
 2. Η πολυεπίπεδη οικονομική κρίση, καθιστά τον άνθρωπο πιο ευάλωτο στην εμφάνιση μιας ψυχικής διαταραχής.
 3. Η ψυχική υγεία, μας αφορά όλους. Είναι γεγονός ότι 1 στους 4 ανθρώπους θα βιώσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας κάποια στιγμή της ζωής του. Στατιστικά αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα κάθε άνθρωπος γνωρίζει κάποιον που έχει επηρεαστεί.
 4. Συχνά, η δυσκολία να μιλήσει κανείς για την ψυχική διαταραχή από την οποία πάσχει εκείνος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του, αποτελεί το δυσκολότερο μέρος της ασθένειας. Οδηγεί στην απώλεια των κοινωνικών δεσμών, στην απομόνωση και στην άρνηση της βοήθειας με αποτέλεσμα την χρονιοποίηση των συμπτωμάτων.
 5. Ο ΣΟΦΨΥ ΒΑ Αττικής, έχει ως στόχο να ξεκινήσει και να διευρύνει το διάλογο για την ψυχική υγεία και την ψυχική ασθένεια στην περιοχή δράσης του.
 6. Βασική επιδίωξη είναι να ανοίξει μια πόρτα για τη ζωή και ο διάλογος για την ασθένεια. Η έδρα του ΣΟΦΨΥ θα παραμένει ανοιχτή σε κάθε πολίτη της ΒΑ Αττικής.

Τοποθέτηση της δράσης του ΣΟΦΨΥ στο δημόσιο σύστημα ψυχικής υγείας και συντονιστικός ρόλος στη Δικτύωση

Η δράση του ΣΟΦΨΥ, εντοπίζεται στο άτυπο δίκτυο φροντίδας στην κοινότητα και αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η λειτουργία του ΣΟΦΨΥ ως μέρος του ευρύτερου δικτύου φροντίδας της ψυχικής υγείας, εντοπίζεται στη δικτύωση μεταξύ όλων των επιπέδων. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το υπό εξέλιξη τοπικό δίκτυο δράσης με κέντρο το ΣΟΦΨΥ.

Χαρακτηριστικά των δράσεων του ΣΟΦΨΥ:

 • Προσβασιμότητα (Accessibility)Η προσβασιμότητα των υπηρεσιών του ΣΟΦΨΥ, διασφαλίζεται με την ύπαρξη ενός σταθερού σημείου αναφοράς (έδρας) όπου τα μέλη του αλλά και οι νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση επαφή.
 • Κόστος­ – Αποτελεσματικότητα (cost­effectiveness)Οι δράσεις που θα αναπτύξει ο ΣΟΦΨΥ, στηρίζονται στη λογική της αξιοποίησης των περιορισμένων πόρων με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Διευρυμένη Κατεύθυνση (mass­orientation)Η βοήθεια του ΣΟΦΨΥ μπορεί να παρασχεθεί χωρίς διακρίσεις και προκατάληψη σε όλο το ηλικιακό φάσμα και σε κάθε φύλο.
 • Μακρόχρονια αποτελέσματαΕάν υπάρχει επιτυχής ανταπόκριση στους τρεις (3) προηγούμενους δείκτες, η έκβαση θα επιφέρει αποτελέσματα που θα είναι συμπαγή και διαρκή.

Άξονες δράσεις του ΣΟΦΨΥ 2013 – ­2020 προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου όπως αναφέρεται στο άρθρο 3 του Καταστατικού του:

 1. Ενίσχυση της αυτοβοήθειας.
  a. Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τους τρόπους αυτοβοήθειας και ενίσχυσης της ψυχικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας.
  b. Οργάνωση του υλικού αυτοβοήθειας.
 2. Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας.
  a. Ευαισθητοποίηση της κοινότητας με χρήση της μεθοδολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)
  b. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων.
  c. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται στοχευμένα σε ομάδες πληθυσμού όπως οι αστυνομικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι ιερείς κ.λπ.
  d. Διοργάνωση βιωματικών σεμιναρίων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, νέες μητέρες κ.λπ.)
  e. Οργάνωση Ψυχαγωγικών δράσεων που θα πλαισιώνονται από ειδικούς ψυχικής υγείας ώστε να ακολουθεί και συζήτηση, όπου αυτό είναι δυνατόν.
  i.Προβολή Ταινίας με θέμα σχετικό με την ψυχική υγεία σε θερινό κινηματογράφο (π.χ. Μίμης Φωτόπουλος) και συζήτηση με τους ειδικούς.
  ii. Διοργάνωση θεατρικής παράστασης με θέμα σχετικό με την ψυχική υγεία.
  iii. Διοργάνωση αθλητικών δράσεων με τη συμμετοχή των μελών του ΣΟΦΨΥ.
 3. Ενδυνάμωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν την ψυχική διαταραχή και των μελών των οικογενειών τους.
  a. Παροχή Υποστηρικτικής Θεραπείας Ατομικά.
  b. Διοργάνωση ομάδας Ψυχοεκπαίδευσης για την ενημέρωση σχετικά με την ψυχική ασθένεια και τους τρόπους αντιμετώπισής της.
  c. Διοργάνωση ομάδας Συμβουλευτικής για την ψυχολογική υποστήριξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και των οικογενειών τους.
 4. Συνηγορία και Προάσπιση των Δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικά προβλήματα a. Διοργάνωση ομάδας συνηγορίας και προάσπισης των δικαιωμάτων
 5. Δικτύωση στην Κοινότητα και θεσμική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς:
  Συνεργασία με φορείς της Εκπαίδευσης, Κοινωνικούς φορείς, Εκκλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων ­ Προαγωγής Υγείας

Οριζόντιες Δράσεις:

Χρήση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Η διαδεδομένη χρήση των social media αλλά και η διεισδυτικότητα που έχει το διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, καθιστούν απαραίτητη την ενσωμάτωσή του στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και διασύνδεσης

Η τηλεφωνική γραμμή που θα εγκατασταθεί στη μόνιμη έδρα του ΣΟΦΨΥ, θα μπορέσει να λειτουργήσει όχι μόνο για την βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΣΟΦΨΥ αλλά και ως γραμμή ενημέρωσης και διασύνδεσης.

Συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα, θα απαντά εκπαιδευμένο πρόσωπο που θα μπορεί να ενημερώνει για τις δράσεις του ΣΟΦΨΥ αλλά και να διασυνδέει τον πολίτη με την καταλληλότερη γι’ αυτόν υπηρεσία.

Διοργάνωση Εκδηλώσεων για την Ψυχική Υγεία στο Μαρούσι.

Χρονική Περίοδος: Μάιος 2014

Συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ΕΔΔΥΠΠΗ, την ΕΠΑΨΥ και άλλους κοινωνικούς φορείς.

Περιεχόμενο Εκδηλώσεων:

 • Επιστημονικές Ομιλίες και Συζήτηση με το κοινό.
 • Βιωματικές Ομιλίες από λήπτες και γονείς.
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Θεατρική Παράσταση, Μουσική κ.λπ.).

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΒΟΡΕΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Email: sofpsiva@gmail.com (για εγγραφή και ενημέρωση)

ΚΑΠΗ Εργατικών Πολυκατοικιών Αμαρουσίου

Τηλ: 6985719022

 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΜΑΣ

Ο Σύλλογος Οικογενειών και Φίλων για την Ψυχική Υγεία ΒΑ Αττικής, ιδρύθηκε το 2011 και έχει μέλη συγκενείς ατόμων με ψυχικά προβλήματα από την ΒΑ Αττική.

Δημιούργηθηκε από την ανάγκη και την επιθυμία πολλών οικογενειών που ένα μέλος τους πάσχει από ψυχική ασθένεια με στόχο:

 • Να μοιραστούν την κοινή τους εμπειρία με άλλες οικογένειες που αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα.
 • Να στηριχθούν ο ένας στον άλλον, ώστε να βρουν τη δύναμη και το κουράγιο να αντιμετοπίσουν την ασθένεια, τις δυσκολίες της και την αγωνία για το μέλλον.
 • Να σταματήσουν να προχωρούν μόνοι και ενωμένοι να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους.

Ο  Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ  είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Τακτικά μέλη του είναι οικογένειες με άτομα που έχουν προβλήματα ψυχικής Υγείας, ενώ πρόσεδρα μέλη είναι ειδικοί στο χώρο της ψυχικής υγείας και άτομα του ευρύτερου κοινωνικού χώρου με εγνωσμένη ευαισθησία (ευαισθητοποιημένοι πολίτες, φίλοι και εθελοντές).

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΓΟ

 

Οι κυριότεροι σκοποί του Συλλόγου είναι:

 • Η αλληλοϋποστήριξη των μελών του
 • Η διεκδίκηση της υποστήριξης  των οικογενειών που κάποιο μέλος τους πάσχει από ψυχική ασθένεια και η δημιουργία δικτύων ενημέρωσης και επικοινωνίας σε τοπικό επίπεδο
 • Η οργάνωση δραστηριοτήτων προαγωγής της ψυχικής υγείας
 • Η επιδίωξη, με κάθε μέσο, της βελτίωσης των συνθηκών στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ιδρύματα και η ενίσχυση του αποϊδρυματισμού
 • Η κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των μελών του
 • Η διεκδίκηση της υποστήριξης και της ενίσχυσης του σκοπού του από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Η υποστήριξη ερευνών στον τομέα της ψυχικής υγείας
 • Η ενημέρωση του κοινού για τον αποστιγματισμό της ψυχικής ασθένειας
 • Η ψυχολογική στήριξη και δημιουργία κλίματος εξωστρέφειας των μελών μέσω κοινωνικοποίσης, κοινών δραστηριοτήτων, εκδρομών κ.α.
 • Η δημιουργία χώρου συναντήσεων, χώρου βιβλιοθήκης και κέντρου ενημέρωσης για αδέρφια ατόμων με πρόβλημα ψυχικής υγείας

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΟΥΝ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΣΚΟΠΟΙ, Ο Σ.Ο.Φ.Ψ.Υ:

 • Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια
 • Οργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις και συνέδρια
 • Συνεργάζεται με αντίστοιχους συλλόγους στο εσωτερικό και το εξωτερικό
 • Συντονίζει δραστηριότητες αλληλοβοήθειας των μελών του
 • Οργανώνει  ψυχοεκπαιδευτικές  ομάδες οικογενειών όπου μπορεί  κανείς να πάρει πληροφορίες  για την ψυχική  ασθένεια  και να  μάθει να την  αντιμετωπίζει αποτελεσματικά
 • Οργανώνει ομάδες αυτοβοήθειας και υποστήριξης των οικογενειών
 • Συμβάλλει στην αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των μελών του

                                       

Η ΨΥΧΙKΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΕΞΟΔΟ   

ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ!