2013 - 2020

Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης 2013 ­- 2020

 1. Η επιβάρυνση των ψυχικών διαταραχών επηρεάζει το άτομο σε προσωπικό, οικογενειακό αλλά και ευρύτερα συλλογικό επίπεδο.
 2. Η πολυεπίπεδη οικονομική κρίση, καθιστά τον άνθρωπο πιο ευάλωτο στην εμφάνιση μιας ψυχικής διαταραχής.
 3. Η ψυχική υγεία, μας αφορά όλους. Είναι γεγονός ότι 1 στους 4 ανθρώπους θα βιώσει ένα πρόβλημα ψυχικής υγείας κάποια στιγμή της ζωής του. Στατιστικά αυτό σημαίνει ότι πιθανότητα κάθε άνθρωπος γνωρίζει κάποιον που έχει επηρεαστεί.
 4. Συχνά, η δυσκολία να μιλήσει κανείς για την ψυχική διαταραχή από την οποία πάσχει εκείνος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς του, αποτελεί το δυσκολότερο μέρος της ασθένειας. Οδηγεί στην απώλεια των κοινωνικών δεσμών, στην απομόνωση και στην άρνηση της βοήθειας με αποτέλεσμα την χρονιοποίηση των συμπτωμάτων.
 5. Ο ΣΟΦΨΥ ΒΑ Αττικής, έχει ως στόχο να ξεκινήσει και να διευρύνει το διάλογο για την ψυχική υγεία και την ψυχική ασθένεια στην περιοχή δράσης του.
 6. Βασική επιδίωξη είναι να ανοίξει μια πόρτα για τη ζωή και ο διάλογος για την ασθένεια. Η έδρα του ΣΟΦΨΥ θα παραμένει ανοιχτή σε κάθε πολίτη της ΒΑ Αττικής.

Τοποθέτηση της δράσης του ΣΟΦΨΥ στο δημόσιο σύστημα ψυχικής υγείας και συντονιστικός ρόλος στη Δικτύωση

Η δράση του ΣΟΦΨΥ, εντοπίζεται στο άτυπο δίκτυο φροντίδας στην κοινότητα και αποτελεί το συνδετικό κρίκο με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας.

Η λειτουργία του ΣΟΦΨΥ ως μέρος του ευρύτερου δικτύου φροντίδας της ψυχικής υγείας, εντοπίζεται στη δικτύωση μεταξύ όλων των επιπέδων. Το παρακάτω σχήμα παρουσιάζει το υπό εξέλιξη τοπικό δίκτυο δράσης με κέντρο το ΣΟΦΨΥ.

Χαρακτηριστικά των δράσεων του ΣΟΦΨΥ:

 • Προσβασιμότητα (Accessibility)Η προσβασιμότητα των υπηρεσιών του ΣΟΦΨΥ, διασφαλίζεται με την ύπαρξη ενός σταθερού σημείου αναφοράς (έδρας) όπου τα μέλη του αλλά και οι νέοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν άμεση επαφή.
 • Κόστος­ – Αποτελεσματικότητα (cost­effectiveness)Οι δράσεις που θα αναπτύξει ο ΣΟΦΨΥ, στηρίζονται στη λογική της αξιοποίησης των περιορισμένων πόρων με το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.
 • Διευρυμένη Κατεύθυνση (mass­orientation)Η βοήθεια του ΣΟΦΨΥ μπορεί να παρασχεθεί χωρίς διακρίσεις και προκατάληψη σε όλο το ηλικιακό φάσμα και σε κάθε φύλο.
 • Μακρόχρονια αποτελέσματαΕάν υπάρχει επιτυχής ανταπόκριση στους τρεις (3) προηγούμενους δείκτες, η έκβαση θα επιφέρει αποτελέσματα που θα είναι συμπαγή και διαρκή.

Άξονες δράσεις του ΣΟΦΨΥ 2013 – ­2020 προς επίτευξη των σκοπών του Συλλόγου όπως αναφέρεται στο άρθρο 3του Καταστατικού του:

 1. Ενίσχυση της αυτοβοήθειας.
  a. Ενημέρωση του γενικού πληθυσμού για τους τρόπους αυτοβοήθειας και ενίσχυσης της ψυχικής και κοινωνικής ανθεκτικότητας.
  b. Οργάνωση του υλικού αυτοβοήθειας.
 2. Πρόληψη και Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας.
  a. Ευαισθητοποίηση της κοινότητας με χρήση της μεθοδολογίας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)
  b. Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων.
  c. Διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων που θα απευθύνονται στοχευμένα σε ομάδες πληθυσμού όπως οι αστυνομικοί, οι εκπαιδευτικοί, οι ιερείς κ.λπ.
  d. Διοργάνωση βιωματικών σεμιναρίων σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού (μετανάστες, νέες μητέρες κ.λπ.)
  e. Οργάνωση Ψυχαγωγικών δράσεων που θα πλαισιώνονται από ειδικούς ψυχικής υγείας ώστε να ακολουθεί και συζήτηση, όπου αυτό είναι δυνατόν.
  i.Προβολή Ταινίας με θέμα σχετικό με την ψυχική υγεία σε θερινό κινηματογράφο (π.χ. Μίμης Φωτόπουλος) και συζήτηση με τους ειδικούς.
  ii. Διοργάνωση θεατρικής παράστασης με θέμα σχετικό με την ψυχική υγεία.
  iii. Διοργάνωση αθλητικών δράσεων με τη συμμετοχή των μελών του ΣΟΦΨΥ.
 3. Ενδυνάμωση των ατόμων που αντιμετωπίζουν την ψυχική διαταραχή και των μελών των οικογενειών τους.
  a. Παροχή Υποστηρικτικής Θεραπείας Ατομικά.
  b. Διοργάνωση ομάδας Ψυχοεκπαίδευσης για την ενημέρωση σχετικά με την ψυχική ασθένεια και τους τρόπους αντιμετώπισής της.
  c. Διοργάνωση ομάδας Συμβουλευτικής για την ψυχολογική υποστήριξη των ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας αλλά και των οικογενειών τους.
 4. Συνηγορία και Προάσπιση των Δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχικά προβλήματα a. Διοργάνωση ομάδας συνηγορίας και προάσπισης των δικαιωμάτων
 5. Δικτύωση στην Κοινότητα και θεσμική συνεργασία με τους τοπικούς φορείς:
  Συνεργασία με φορείς της Εκπαίδευσης, Κοινωνικούς φορείς, Εκκλησία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγειών Πόλεων ­ Προαγωγής Υγείας

Οριζόντιες Δράσεις:

Χρήση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.

Η διαδεδομένη χρήση των social media αλλά και η διεισδυτικότητα που έχει το διαδίκτυο ως μέσο επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, καθιστούν απαραίτητη την ενσωμάτωσή του στην υλοποίηση του σχεδίου δράσης.

Τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης και διασύνδεσης

Η τηλεφωνική γραμμή που θα εγκατασταθεί στη μόνιμη έδρα του ΣΟΦΨΥ, θα μπορέσει να λειτουργήσει όχι μόνο για την βέλτιστη επικοινωνία μεταξύ των μελών του ΣΟΦΨΥ αλλά και ως γραμμή ενημέρωσης και διασύνδεσης.

Συγκεκριμένες ώρες την εβδομάδα, θα απαντά εκπαιδευμένο πρόσωπο που θα μπορεί να ενημερώνει για τις δράσεις του ΣΟΦΨΥ αλλά και να διασυνδέει τον πολίτη με την καταλληλότερη γι’ αυτόν υπηρεσία.

Διοργάνωση Εκδηλώσεων για την Ψυχική Υγεία στο Μαρούσι.

Χρονική Περίοδος: Μάιος 2014

Συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Οικογενειών για την Ψυχική Υγεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το ΕΔΔΥΠΠΗ, την ΕΠΑΨΥ και άλλους κοινωνικούς φορείς.

Περιεχόμενο Εκδηλώσεων:

 • Επιστημονικές Ομιλίες και Συζήτηση με το κοινό.
 • Βιωματικές Ομιλίες από λήπτες και γονείς.
 • Ψυχαγωγικές δραστηριότητες (Θεατρική Παράσταση, Μουσική κ.λπ.).
2019

Προγραμματισμός δράσης του Συλλόγου για το έτος 2019

Σκοπός του συλλόγου μας είναι , η αλληλοβοήθεια, η υποστήριξη, η ενημέρωση, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και η ένταξη των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα χωρίς διακρίσεις και στιγματισμούς.

 1. Εύρεση χώρου στέγασης για το σύλλογό μας στο Δήμο Αμαρουσίου.΄Εχουν γίνει πολλές προσπάθειες από τον σύλλογό μας για πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς μέχρι τώρα δεν βρέθηκε χώρος για την στέγασή μας.
  Ακόμη και σήμερα έχει σταλεί ηλεκτρονικά EMAIL με σφραγίδα και υπογραφές  στην αντιδήμαρχο που είναι υπεύθυνη στους συλλόγους για να μας ορίσει ραντεβού με τον Δήμαρχο.
 2. Δημιουργία κοινωνικής λέσχης για την απασχόληση των μελών μας και την ενδυνάμωσή τους από ειδικούς
  Η ανεργεία είναι στα ύψη για όλους, πόσο μέλλον για τους ασθενείς μας μέλη
 3. Συνεργασία με το ΚΟΙΣΠΕ Ηλιοτρόπαιο της ΕΠΑΨΥ για εξεύρεση εργασίας των μελών του συλλόγου.
 4. Δημιουργία Ξενώνα βραχείας στέγασης ασθενών για έκτατες περιπτώσεις (ασθένεια φροντιστών,γονέων)

Το Δ.Σ. του Συλλόγου

2018

Δράσεις του Συλλόγου για το τρέχον έτος 2018

Ο Σύλλογος ΣΟΦΨΥ ΒΑ Ατικής έχει σήμερα 252 μέλη.

Με τις παρακάτω δράσεις του Συλλόγου διεκδικούμε για το 2018 μιά καλύτερη χρονιά.

 1. Συνεχίζει να λειτουργεί συμβουλευτικά για το Σύλλογο και τα μέλη, η επιστημονική ομάδα του Συλλόγου που απαρτίζεται από τον κ. Λάβδα την κ. Καλομοίρα και την κ. Μπελέκου.
 2. Έχει ξεκινήσει από τον Ιανουάριο του 2018, και συνεχίζει πάλι εθελοντικά κάθε μήνα μέχρι τέλος του έτους, η ομάδα ψυχοεκπαίδευσης και ενδυνάμωσης με τον κ. Λάβδα.
 3. Ο κ. Μαρκέτος ψυχίατρος, διαβεβαίωσε πως θα ξαναγίνουν οι ομάδες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης των οικογενειών που είχαν πραγματοποιηθεί το 2016.
 4. Συνεργασία με ΚΟΙΣΠΕ Ηλιοτρόπιο για επανένταξη και εργασία ληπτών-μελών του Συλλόγου.
 5. Προγραμματίζουμε Ημερίδα με θέμα «Ψυχική υγεία και εργασία», σε συνεργασία με επιστήμονες, οικογένειες, άτομα με ψυχιατρική εμπειρία κλπ
 6. Συνέχιση από το δήμο Αθηναίων της φιλοξενίας μελών μας στις κατασκηνώσεις του Αγίου Ανδρέα. Επειδή η παράσταση «Οι δύο αδελφές» είχε μεγάλη επιτυχία το καλοκαίρι του 2017, προετοιμάζουμε τη νέα θεατρική παράσταση για το καλοκαίρι του 2018.
 7. Προγραμματίζουμε Γεν. Συνέλευση των μελών μας με θέμα: Προβλήματα με τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας, επιτροπές επιδομάτων, εργασιακά. Τα συμπεράσματα θα προωθηθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες.
 8. Τα μαθήματα υπολογιστών συνεχίζονται εθελοντικά από τον κ. Σεισάκη.
 9. Στο χώρο του Συλλόγου έγινε κοπή Πίττας και Αποκριάτικη γιορτή για το 2018 με εθελοντική προσφορά στην οργάνωση των εκδηλώσεων και στα σπιτικά εδέσματα από κυρίες του Συλλόγου. Ακολούθησε διασκέδαση των οικογενειών με μουσική και χορό.
 10. Προγραμματίζουμε εκδρομές και επισκέψεις σε χώρους φυσικής ομορφιάς, αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία κλπ, διότι το ενδιαφέρον των μελών μας το 2017 για τέτοιες δράσεις ήτανε πολύ μεγάλο. Θα γίνει εκδρομή στα Μετέωρα τον Απρίλη του 2018 με την εθελοντική οργάνωση της κ. Καπετάνου.
 11. Συνέχιση της έκδοσης της εφημερίδας υπό την επιμέλεια του κ. Σεισάκη.
 12. Μέλη του συλλόγου μας θα είναι και πάλι στις Τομεακές επιτροπές, όπως ορίζει το Υπουργείο υγείας και η διεύθυνση Ψυχικής υγείας.
 13. Συνεργασία με ΠΟΣΟΨΥ και ΕΣΑμεΑ, με τους νεοεκλεγέντες εκπροσώπους μας για τη διεκδίκηση και την προώθηση αιτημάτων μας και την παρακολούθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Τον Ιανουάριο του 2018 είχαμε πρόσκληση από το Υπουργείο υγείας για συμμετοχή στη συζήτηση περί ακούσιας νοσηλείας.
 14. Επίσκεψη στο Αττικόν πάρκο των μελών του συλλόγου στις 22/3/2018 με πούλμαν.
 15. Ομιλία της ψυχολόγου Μπελέκου Πέπη στα μέλη μας για την ενδυνάμωσή τους  στις 14/3/2018 3-5 μ.μ.
 16. Προσφορές για κατασκευή Ιστοσελίδας ,έχουμε ήδη μία και περιμένουμε και άλλες.
 17. Προγραμματίζουμε ημερίδα τον Μάιο για τα δικαιώματα των ασθενών στο αμφιθέτρο της ΠΕΨΑΕΕ από ειδικούς.

Το ΔΣ του Συλλόγου

2017

Απολογισμός δράσης του Συλλόγου για το έτος 2017

Σκοπός του συλλόγου μας είναι , η αλληλοβοήθεια, η υποστήριξη, η ενημέρωση, η διεκδίκηση των δικαιωμάτων και η ένταξη των ψυχικά ασθενών στην κοινότητα χωρίς διακρίσεις και στιγματισμούς.

 1. Το έτος 2017 καταφέραμε σε συνεργασία με το δήμο Αμαρουσίου ,να φιλοξενηθούμε στο χώρο του Καπη.
  Οι προσπάθειες μας όμως συνεχίζονται, ώστε να αποκτήσουμε δικό μας χώρο για περισσότερες δράσεις.
 2. Είχαμε ορίσει κάθε Τετάρτη απόγευμα συνάντηση μελών, για συζήτηση, ενημέρωση και αλληλοβοήθεια.
  Η συμμετοχή ήταν πολύ ικανοποιητική. Γι’ αυτό θα το συνεχίσουμε και το επόμενο έτος 2018.
 3. Ο ψυχολόγος κ. Λάβδας ο οποίος ανήκει στην επιστημονική ομάδα του συλλόγου, εθελοντικά έκανε τις ομάδες συμβουλευτικής και ενδυνάμωσης των μελών μας κάθε μήνα.
 4. Η ψυχολόγοι κ. Μπελέκου και η κ. Μάρκου, από την επιστημονική ομάδα, μας βοηθούσανε και μας στήριζαν συμβουλευτικά ή ψυχολογικά.
 5. Η συνάντηση των μελών μας με τον πρόεδρο της ΠΟΚΟΙΣΠΕ και ιατρού εργασίας κ. Κουπίδη, ήταν πολύ σημαντική  για τη θεραπευτική απασχόληση των μελών μας-ληπτών ψυχικής υγείας.
 6. Εκπρόσωποι του συλλόγου μας συμμετείχαν στις ομάδες εργασίας για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, καθώς και στις Τομεακές Επιτροπές, όπως ορίζει το Υπουργείο Υγείας και η Διεύθυνση ψυχικής υγείας.
 7. Συνεργασθήκαμε με την ομοσπονδία  ΠΟΣΟΨΥ και τη συνομοσπονδία ΕΣΑμεΑ. Καταθέσαμε από κοινού προτάσεις στα αρμόδια υπουργεία και υπηρεσίες για καλύτερη ψυχική υγεία και δικαιώματα.
 8. Έγιναν εκδρομές και επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους και σε μουσεία όπως Μαραθώνα, πάρκο Διομήδη, Ελευσίνα.
 9. Στην επιστημονική ημερίδα με θέμα “Ψυχική υγεία & Αξιοπρεπής Εργασία” είχαμε συμμετοχή πολλών μελών μας και ομιλία της αντιπροέδρου του Συλλόγου κ. Καπετάνου.
 10. Την Τετάρτη 5 Απριλίου και ώρα 7-9 μμ έγινε παρουσίαση του έργου και της δράσης του Ελληνικού Τμήματος του Παγκοσμίου Δικτύου << Ακούγοντας Φωνές>>
 11. Στις 17 Μαϊου 2017 5-7 μ.μ. η κ. Φωτεινή Μιχαλάκη-Δερνίκου,Ιατρού ομοιοπαθητικού, μας ενημέρωσε για την σημασία της Συνεργασίας της Συστημικής Ψυχοθεραπείας και της Ομοιοπαθητικής.
 12. Πολλά μέλη μας συμμετείχαν στην ομάδα εκμάθησης Υπολογιστών από τον εθελοντή-εκπαιδευτή μέλος του Συλλόγου κ. Σεισάκη. Τα μαθήματα επαναλαμβάνονται σε ετήσια βάση τα τελευταία τρία χρόνια.
 13. Πολλά μέλη μας συμμετείχαν στην ομάδα Ζωγραφικής σε πέτρα από τον εθελοντή μέλος του Συλλόγου κ. Κατσαρό, επίσης συμμετείχαν στην ομάδα Ζωγραφικής σε μπουκάλια από την κ. Γούδα και στην ομάδα χειροποίητων Πασχαλινών λαμπάδων – μάσκες – κομπολόγια κ.λ.π. από την κ. Κατσαρού και εθελόντριες.
 14. Τον Αύγουστο του 2017 μέλη μας φιλοξενήθηκαν στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων Αγίου Ανδρέα με συνοδούς εθελοντές από το σύλλογο.
 15. Η εφημερίδα μας εκδίδεται από ομάδα του ΔΣ, μελών μας  και επιστημονικών συνεργατών. Στη συντακτική ομάδα συμμετέχει και επιμελείται την εφημερίδα ο κ. Σεισάκης. Η εφημερίδα αποστέλλεται ηλεκτρονικά σε 150 αποδέκτες, αλλά και τυπώνονται και διανέμονται 100 ακόμα εφημερίδες σε μέλη μας, Συλλόγους, Δήμους κλπ.
 16. Στο χώρο του Συλλόγου, γίνανε πολλές εκδηλώσεις ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και ενσωμάτωσης των ψυχικά πασχόντων, όπως κοπή Πίττας, Αποκριάτικη γιορτή, Μουσικές βραδιές με χορό και εθελοντική προσφορά εδεσμάτων από τις κυρίες του Συλλόγου.
 17. Και το 2017 πολλά μέλη μας παρακολούθησαν σεμινάρια στο Πάντειο πανεπιστήμιο για την Ψυχική υγεία.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου